Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉVFORDULÁSOK

                     - Trianonra emlékezve -

Kutya lennék már

kiszagolnám "tetvesség"

állapotát is

szíved férgesség

alatti dobogása

feletti szavad -

aztán az ünnep -

lenyelve a szél dalát

dünnyögését  ám

kártalanítva

agytekervények sebét

hazatévre ott

hol már a virág

is a tüdődbe landol

fullasztón  dögleszt.

 

 

FŰ - FA - VIRÁGZÓN

 

Elmúltával lásd

tavaszodhat a tájon

fű - fa - virágzón

 

ragyoghat szülő -

és rom-haza ha lélek-

ben otthon vagy még...

 

 

PROFÁN  VÁGTA

                  - Cs. J. -nek -

 

Szokjál hozzá már:

újrakezdés napján is

pofán vághatnak

 

jöhetnek lózung-

szövegek: temess és húzd

fejedre dörgő

 

villámait e

önmagába fúlt, már nem

létező világ

 

szédelgő árnya

halotti maszkja és vi-

gyorgása között

 

süllyedő égnek

hullaszagnak a rózsás

felhőtlen kékben

 

hol már kezet sem

mosva istenhez mérik

parttalanságuk...

 

 

VIRÁGOT  SZÍVBE

 

            - Március 15-én égbe mozdulva -

 

Már megint a fán -

s a fa alatt az éle

a földbe ütve -

 

a nyele kiáll

égbe mozdulna - égve

lobogva szállna  -

 

ne földet - eget

hasítva ontsátok a

véretek - hanem

 

kézbe simulva

a vajat és a szelet

kenjétek fákra

 

kenyérre - tenyér

ne érje arcotok csak

ha simogatva

 

rejtitek fejbe

imádságtok Káinért

virágot szívbe.

 

 

ÖRÖKSÉG  GYANÁNT

                - Dinnyés Józsefnek -

Beázik - ázik az ég is

néha fedetlen fővel

benézel - belátsz oda

honnan áldás kellene

 

áldott manna hulljon

hiszen e közelgő télben

már csak a fulladás

nélküli ragyogás maradt

 

s látható a lecsupaszított

bokrok alatt a vágyako-

zás hogy itt mostanában

valaki talán feltámad -

 

feltámaszt országot népe-

ket kik belefértek a máko-

nyos szemfényvesztésbe

az ellopott hit visszatértébe

 

hát íme itt vagyunk most

már beázott bőrrel,szívvel

a tovatűnő látomásban ki-

fosztott sebbel,aggyal,léttel.

 

 

NEM  TALÁLTAK

 

Megtaláltam amit kerestem

csak engem nem találtak -

nem találták eszem-iszom

létem - nem találták énem

 

pedig elővettem sok fényben

alkonyatban  esőben  szélben

mutattam fogam: ím épek

de fogadott lónak ínyét -

 

ugatós kutyának talpát ne

nézzed - csak szemében

láthatod a magad idézte képet 

mely láthatatlan ha nézed

 

magadra vess ha így jártál

tapodtat sem értették érved

s ha pórázon vezették eléd

a tájat a sötét hátteret nézted

 

mert aki nem látja a bújká-

ló éjben a fénnyel szőtt eget

istent sem érzi csak maflán

bólogat mintha veremben ülne

 

ezért jelzem a közeledő végben

ki csak tetteti hogy éled és fél

közben ha rámordul a végzet

mímeli Krisztust - nem úgy él

 

csak ha bennebb és fentebb

keresed a lenti átkot - félszet

s fejedet az égig emelve érzed

e földi átmenet félszeg és véres. 

 

 

JÖVŐKÉP

 

Gondoskodás a

megtartó éke - léte

véráramlása

 

az emlékezés

sója - bora - borsa ám

elszámolásig

 

hihetetlen gőg

vezeti farizeus

világát hason

 

kígyózva homok

övezte puszta kövek

alá féregnek

 

s a megmaradó

vizek hátán látványos

hazatéréssel

 

világvégi szó

gyanánt begubózottan

a kalibába...

                

          

 

FOHÁSZKODÓN

 

Ha felhők alá

kerülnek  fenyőfáid

érzed: repülhetsz

házak pipálá-

sa sem téríthet el már

ama fohásztól

égi eledel

nem csábíthat tovább és

távolabb sem vagy:

Uram,légy velünk

veszendőben levőkkel

az utolsókig...

 

 

KERESZTÚTON

             - I.M. II. János Pál pápa -

Valaki szeret szerethet

minket is a nagyok -

a megáldottak közül

ebben a farizeusoktól

hemzsegő világban - a

hadak útján s hátha

a keresztút nem csak

a szentek földjén a Via

Dolorosan - hanem szerte

a megfejthetetlen gömb

varázsában tudhatjuk ám:

az élet átmenet a halál

és a követhetetlen égi

átváltozások - feltámadás -

megmaradás mitoszában

így közelebb juthatunk

azon álombeli tetthez

mellyel csak könnyebbé

tehető a megfeszíttetés

"öröme" - s a maradók

érthetik a lét ürömét...

 

 

FELEDÉSBEN - FELEDÉS

 

Levehetetlen

szóra - feledhetetlen

szóból játékként

 

Istennek fia

fent a földön - lent a fény-

ben - ragyogásban

 

láthatod Uram

mind telhetetlenek a

renyheségben ám

 

alig tudott hit-

tel hiteltelen lett a

tagadó lélek

 

így zuhanhat ránk

sírhat már itten fele-

désben - feledés... 

 

LÁTOD  SZÁLLANI

                 "Isten mindenkinek

                   adott egy éneket."

                                      Jút indián bölcsesség

 

Mert csak akkor ha

elveszített földben a

beültetett szív

 

hangjait hallod -

s agyatlan hangzavarban

robbantott égben

 

látod szólani

isten madarát ama

utolsó napon...

 

KÉPZELHETED

 

Képzeld: találkoz-

tam volt a csivapcsicsi

kutyával utca-

hosszal - csendben

pórázon - szolgálva és

kérve nem tudtam

csak szavaimat

szórni: engedd hozzám

Krisztus ölebét...

 

                   Pethő László Árpád

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Gödöllő

(Dragman Jusztin, 2020.05.05 09:10)

Szép új világa.melyet a versek tehetnak elviselhetőbbé.

Szekszárd

(Gyarmati Imola, 2017.12.31 14:23)

Bizony a jövő nagyon bizonytalan,talán sikerül megmenteni a Földet.Az emberiség sorsa bizonytalan iiyen "háttértámogatással" ,birodalommal.

Horgos

(Borbás Béla, 2016.07.14 19:27)

Csodaszép versek tömkelege keseríti életünket,hogy jobbá váljék a világ(vége).

Budapest

(Paulovics Gábor, 2015.04.11 09:56)

Ilyen lett ez a földönfutó világ.Pusztaság maradhat az élő helyeken,ha így folytatódik a pusztítás.Lélekben is, istenben is hitetlenül,szeretet nélkül.

Kolozsvár

(Jagamas István, 2010.01.15 15:03)

Aki a hitben tékozlóan él,az a hiteltelen mindennapi világban sem talál fedezéket...csak az odaadó Jézus Krisztusban való megerősődés hozhat megnyugvást.A jó vers olyan mint az imádság...felkavar s aztán megnyugtat,Istenben is erőssé tesz...